O nás

Naši firmu vede ing. Vít Škopek, vyučený zahradník se Střední zahradnickou školou v Mělníce a Vysokou školou zemědělskou v Praze. Před založením vlastní firmy pracoval jako technik ovocnářského střediska.

Od založení samostatné firmy v roce 1997 se specializujeme na zakládání a následnou údržbu soukromých zahrad, údržbu firemní a veřejné zeleně.

V současnosti působí firma i v oblasti správy a údržby nemovitostí, můžeme tedy svým zákazníkům nabídnout komlexní péči o jejich domy a zahrady.

CO POKLÁDÁME ZA DŮLEŽITÉ

  • osobní kontakt se zákazníky
  • pochopení a zapracování jejich požadavků a názorů do návrhu a později do realizace
  • služba po lince návrh – založení – údržba – poradenství
  • umění navázat na určitou architekturu stavby a specifičnost lokality
  • i při tvorbě zahrady platí heslo, že méně znamená více
  • založení zahrady je běh na dlouhé trati, zahrady snů do deseti dnů nerealizujeme