Projektování zahrad

Podle požadavků zákazníka a rozsahu realizace nabízíme vypracování příslušné projektové dokumentace

  • Návrh rodinné zahrady zpravidla obsahuje: půdorys s osazovacím plánem, axonometrické pohledy, seznam navrhovaných rostlin, rozpočet realizace a popis pracovních postupů
  • Kompletní projektová dokumentace rozsáhlých realizací obsahuje: zahradně architektonické řešení, vytyčovací výkres, osazovací plán, pohledy, řezy, detaily, seznam navrhovaných rostlin, detailní technickou zprávu, časový harmonogram a rozpočet realizace, případně další výkresy prováděcího projektu
  • Při projektování vždy dbáme na dostatečnou komunikaci se zákazníkem. Cena projektu je závislá na rozsahu dokumentace
  • Dále nabízíme vypracování dendrologických posudků, hodnocení zdravotního stavu zeleně a ostatní poradenskou činnost v oblasti zahradnictví